Loading...

Skuteczny sposób na odzyskanie należności

Firmy zajmujące się egzekucją należności mogą na różne sposoby wpływać na dłużników, aby należne odzyskać pieniądze.

Oczywiście najczęściej będzie to próba polubownego załatwienia sprawy, firmy windykacyjne dzwonią, przypominają o długu, mogą wówczas otrzymać informacje na temat możliwości spłaty. Warto zwrócić uwagę, iż niekiedy dłużnicy zapominają o wpłacie, dlatego już pierwszy telefon może pozwolić na odzyskanie pieniędzy. Dodatkowo także zatrudnienie firmy windykacyjnej jest sygnałem, iż kolejne kroki mogą prowadzić do wejścia na drogę sądową.

Skuteczny sposób na odzyskanie należności

W jaki sposób firmy windykacyjne odzyskują długi?

Oczywiście jeżeli nie uda się załatwić sprawy w ten sposób, wówczas firma windykacyjna może wysyłać wezwanie do zapłaty, może znaleźć się tam także informacja o ewentualnych konsekwencjach prawnych. Należy pamiętać, iż firmy windykacyjne zatrudniają prawników, którzy specjalizują się w odzyskiwaniu różnego rodzaju długów. Oczywiście firmy windykacyjne nie mogą nękać klientów, mogą jednak wysłać przykładowo SMS czy też e-mail z przypomnieniem. Niekorzystną sytuacją dla dłużnika może być umieszczenie w rejestrze długów, czy też przekazanie jego długu do giełdy wierzytelności, przechodzą one wtedy w ręce innego podmiotu.

Oczywiście procedura wszczęcia odzyskiwania długów nie jest sprawą przyjemną, dlatego też dłużnicy chcą jak najszybciej spłacić należności. W tym przypadku osoby zajmujące się windykacją mogą przykładowo negocjować, przykładowo rozłożenie rat może być jednym z pomysłów, jak wyjść z tej sytuacji. Jeżeli jednak nie uda się odzyskać pieniędzy polubownie, wówczas sprawa może zostać przekazana do sądu. W tym przypadku w czasie rozprawy może zostać zasądzona spłata długów, jeżeli jednak ta nie następuje, wówczas sprawa może zostać przekazana komornikowi, który będzie chciał zająć mnienie dłużnika.

Obecnie prowadzana jest także https://www.eurowindykacja.pl/windykacja-miedzynarodowa.html, polskie firmy windykacyjne współpracują z firmami zagranicznymi, które mogą ścigać dłużnika na terenie swojego kraju. Warto pamiętać, iż w każdym kraju obowiązują inne zasady co do możliwości egzekwowania długów, dlatego firma na miejscu, która będzie postępowała zgodnie z przepisami, będzie mogła skutecznie odzyskać dług.

Previous post Jak montuje się folię chroniącą lakier?
Next post Czy w twoim gabinecie jest już nowoczesne biurko?